Partidul Național Liberal

Într-o lume în care accesul la orice fel de conținut este acum la un click distanță, protecția minorilor în mediul online este mai importantă ca oricând.

Foarte mulţi părinţi cer un act normativ care să reglementeze ceea ce pot face copiii pe internet. Mai ales că există un sentiment de haos şi că lucrurile sunt scăpate de sub control. Acest proiect legislativ – care se află încă în faza incipientă a unei dezbateri publice – este cerut de societate.

O asemenea lege este menită să rezolve trei probleme uriaşe cu care ne confruntăm în societatea modernă:

 1. Efectele psihologice şi neurologice nocive pe care supraexpunerea la ecrane şi dependenţa de online le generează în rândurile copiilor, mai ales a celor de vârste fragede. Nu numai în România, ci peste tot în lumea dezvoltată, avem o pandemie de tulburări psihologice (bine documentată de multiple studii realizate de psihologi de renume la nivel mondial): anxietate, depresie, tendinţe de izolare socială, confuzie privind distincţia din lumea reală şi cea online. Din multe puncte de vedere, acest tip de adicţia reprezintă boala noului secol.
 2. Unele platforme sociale s-au transformat în locuri pline de activităţi infracţionale grave cărora copiii le cad pradă. Sunt foarte mulţi care îşi procură drogurile prin intermediul unor tipuri de social media, la fel cum acolo se întâmplă adesea să acţioneze grupuri de trafic de carne vie. La fel cum cea mai mare parte a bullying-ului se desfăşoară online. Avem cazuri de şantaj şi de pedofilie sau pornografie infantilă.
 3. Mediul online a devenit un catalizator al comportamentului teribilist. Din dorinţa de validare socială, mulţi oameni (printre ei şi copii) fac lucruri periculoase sau ilegale pentru a fi apreciaţi de aşa-zişii prieteni. Câteva exemple:
  • Criminalul de la 2 Mai se lăuda în online cu drogurile pe care le consuma.
  • Sunt şoferi care se filmează gonind prin oraş cu bolizi cu sute de kilometri la oră.
  • Sunt acte de violenţă explicită sau de infracţiuni cu tentă sexuală. Sunt interlopi care se laudă cu deţinerea de arme şi se ameninţă reciproc cu reglări de conturi.

PNL propune un proiect de lege care instituie măsuri eficiente și adaptate noilor realități, pentru a crea un mediu online mai sigur pentru minori, cu prevederi clare pentru copii, părinți și furnizori de servicii online.

Obiectivul principal al iniţiativei legislative este de a oferi mai multă putere părinţilor pentru a controla ceea ce fac copiii lor în mediile digitale. Este vorba de un control parental real care nu poate fi exercitat în lipsa unor reglementări explicite.

Legea PNL propune o abordare triplă: implicarea părinților prin acord parental explicit, responsabilizarea furnizorilor de servicii online și supravegherea de către autoritățile statului:

 1. Până la vârsta de 16 ani, minorii pot crea și utiliza conturi online doar cu acordul parental.
 2. Se va institui un set de obligații pentru furnizorii de servicii online: filtre automate privind materialele care pot avea un conținut dăunător pentru dezvoltarea sănătoasă a minorului, adecvarea conținutului pentru siguranța minorului și eliminarea oricărui conținut cu caracter publicitar destinat copiilor.
 3. Autoritatea Națională pentru pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va verifica respectarea obligațiilor instituite.

Ne dorim un amplu proces de consultare şi dezbatere cu societatea în care să fie implicaţi toţi cei interesaţi de rezolvarea acestei probleme acute pentru viitoarele generaţii: în primul rând copiii trebuie să-şi spună punctul de vedere, părinţii, profesorii, psihologii şi psihiatrii, să ne spună cei din big tech ce se poate face, dar şi instituţiile statului care controlează mediul online, dar şi cele care luptă împotriva fenomenului infracţional (poliţie, parchet).


De ce credem că este o soluție bună:

 1. Mai multă siguranță pentru copii

  Un mediu online mai sigur pentru minori, cu limitarea accesului la conținut dăunător.
 2. Responsabilitate partajată

  colaborare între furnizori de servicii, părinți și autorități publice.
 3. Mai bună reglementare

  Responsabilități clare și sancțiuni pentru furnizorii societății informaționale, dar și verificări periodice din partea ANCOM.
 4. Educație digitală

  Legea încurajează o mai bună înțelegere a pericolelor online și promovează educația digitală atât pentru copii, cât și pentru adulți.
Inițiatorul propunerii legislative, Nicoleta PAULIUC, senator și președinte OFL

Siguranța online a copiilor noștri nu este negociabilă!

LEGE

pentru protecția minorilor în domeniul serviciilor societății informaționale

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1

(1) Prezenta lege are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecția minorilor de conținutul dăunător distribuit în domeniul serviciilor societății informaționale, în vederea asigurării unei dezvoltări fizice, mintale și morale corespunzătoare minorilor. Prezenta lege stabileşte și unele măsuri necesare punerii în aplicare, la nivel naţional, a prevederilor art. 8: Condiţii aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor în legătură cu serviciile societăţii informaţionale din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016 și ale art. 28 din Regulamentul (EU) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale).

(2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) acord parental – consimțământul expres al părintelui natural, părintelui adoptiv sau tutorelui legal pentru minorul în vârstă de până la 16 ani, cu privire la permisiunea de acces a minorului la comunicațiile electronice și serviciile societății informaționale, care permite părinților să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la conținutul care urmează să fie vizionat, stocat și utilizat de către minori; b) serviciile societății informaționale – furnizori de platforme online, rețele de socializare, servicii de streaming audio sau video, servicii prin care utilizatorii interacționează sau accesează conținut în mod direct, servicii bancare online, precum și pagini web cu un conținut destinat exclusiv persoanelor adulte; c) conținut dăunător – material scris, audio, fotografic sau video care incită la ură, la violență, la consumul unor produse dăunătoare sănătății, la bullying, la pornografie, la adoptarea unor comportamente nocive pentru sănătate, la fraudă bancară, la manifestări xenofobe, homofobe, rasiste, sexiste sau care afectează libertatea de gândire, de conștiință și de credință; d) platforme online dedicate învățării – platforme online de tipul e-learning și biblioteci virtuale autorizate de Ministerul educației.

(3) Până la împlinirea vârstei de 16 ani, minorul accesează comunicații electronice și serviciile societății informaționale și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental. Este interzisă crearea și utilizarea unui cont personal pentru minorul cu vârsta mai mică de 16 ani pentru care nu s-a obținut acordul parental prealabil.

(4) Prezenta lege nu se aplică pentru platformelor dedicate învățării, autorizate potrivit legii, de Ministerul educației.

Art. 2

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, părintele natural, părintele adoptiv sau tutorele legal poate solicita suspendarea sau radierea contului minorului, precum și restricționarea accesului minorului la pagini electronice care au conținut dăunător.

(2) Modalitățile tehnice de acordare a acordului parental, de solicitare a suspendării sau a radierii conturilor minorului, precum și de restricționare a accesului la anumite pagini electronice care au conținut dăunător se stabilesc prin ordin al Ministrului cercetării, inovării și digitalizării, emis în termen de 30 de zile de la în vigoare a prezentei legi.

Art. 3

(1) Furnizorul de servicii ale societății informaționale utilizate de minori sau despre care furnizorul are cunoștință că unii dintre destinatarii serviciului său sunt minori ia măsuri adecvate și proporționale pentru a proteja minorii, prin proiectarea interfețelor online sau unele părți ale acestora, prin instituirea de filtre și prin adecvarea conținutului, astfel încât să se asigure un grad maxim de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori. Filtrele și mecanismele electronice nu vor aduce atingere drepturilor copilului la educație, la sănătate, accesului la justiție, la religie și altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Furnizorilor le este interzisă comunicarea pe interfețele platformelor a oricăror tipuri de conținut cu caracter publicitar, bazate pe crearea de profiluri pentru care se folosesc datele cu caracter personal ale destinatarului serviciului, atunci când destinatarul serviciului este minor.

(3) Pentru respectarea obligațiilor prevăzute la alin.(1) și (2) furnizorii nu sunt obligați să prelucreze date cu caracter personal suplimentare pentru a evalua dacă destinatarul serviciului este minor.

Art. 4

(1) În termen de 90 de zile de publicarea prezentei legi, furnizorii de servicii ale societății informaționale vor dispune etichetarea obligatorie a conținutului pe categorile de vârstă ale utilizatorilor.

(2) În termen de 90 de zile de publicarea prezentei legi, furnizorii de servicii ale societății informaționale prevăzuți la art.1 alin.(2) lit.b) solicită și obțin acordul parental pentru conturile deja deschise și utilizate în România.

(3) În termen de 90 de zile de publicarea prezentei legi, furnizorii de servicii ale societății informaționale prevăzuți la art.1 alin.(2) lit.b) al căror conținut este restricționat persoanelor cu vârsta de până la 16 ani instalează filtre și mecanisme electronice de verificare a identității utilizatorului și, după caz, de blocare a accesului acestora.

(4) În termen de 90 de zile de publicarea prezentei legi, conturile pentru care nu s-a prezentat acordul parental se blochează, iar în termen de 120 de zile se radiază.

(5) În termen de 90 de zile de publicarea prezentei legi, turnizorii de servicii ale societății informaționale sunt obligați să adopte măsuri tehnice pentru respectarea prevederilor alin.(1) și (2) ale art.3.

Art. 5

(1) Autoritatea Națională pentru pentru Administrare şi Reglementare (ANCOM) în Comunicaţii este autoritatea competentă pentru verificarea respectării obligațiilor instituite prin prezenta lege și dispune verificări periodice din oficiu sau la sesizare persoanelor vătămate.

(2) Anual, ANCOM prezintă Parlamentului un raport privind aplicarea prezentei legi.

(3) ANCOM publică pe pagina electronică proprie numărul conturilor electronice pentru care s-a dispus închiderea, numărul sancțiunilor aplicate și valoarea acestora.

(4) În situația în care ANCOM constată săvârșirea unor fapte de natură penală, va sesiza, de îndată, unitatea de parchet competentă.

Art.6

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 0,1% și 0,2% din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii ale societății informaționale prevăzuți la art.1 alin.(2) lit.b) nerespectarea prevederilor art.1 alin.(3) și ale art.4 alin.(1)-(4).

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 0,2% și 0,4% din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii ale societății informaționale nerespectarea prevederilor art.4 alin.(5).

(3) Constatarea contravenţiilor se realizează de către Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, iar aplicarea sancţiunilor se realizează de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se fac venit integral la bugetul de stat.

Alătură-te campaniei de consultare publică și spune-ne și părerea ta!

În acest moment propunerea legislativă se află în fază de consultare publică. Părerile voastre sunt importante și pot contribui la modificarea prevederilor ce vor fi incluse in pachetul final. Citește textul propunerii legislative și spune-ne părerea ta!

sunt de acord cu procesarea datelor personale (detalii) doresc să mă implic mai mult!

Părerea ta?

© 2023 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe site-ul oficial PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook
Politica de confidențialitate | Protecția datelor